www.erdemlifidan.com

ANA SAYFA | PORTAKALLAR | MANDALİNALAR | GREYFRUTLAR  | LİMONLAR  |  DİĞER ÇEŞİTLER YAPRAK TAHLİLİ TOPRAK TAHLİLİ
09.03.2015'de güncellendi.

Turuncgiller.com

 

    Bahce Tesisi: Sayfa 1
               
    Turunçgil bahçesi kurmak için belirlediğimiz alanın ayrıntılı olarak incelenmesi, bahçe kuruluşu aşamasında büyük önem arz etmektedir. İklim ve toprak koşullarının iyi bilinmesi uzun yıllar boyunca üretim yapılacak bahçenin sağlıklı ve kârlı olması için olmazsa olmazdır. Çünkü bahçe kuruluşu en az bir fabrika kurma kararı kadar ciddi bir konudur. Bu hususlara geçmeden önce bazı genel bilgilere de dikkat etmek gerekir. Öncelikle
kurulacak turunçgil bahçesinin ekonomik anlamda verimli kabul
edilebilecek büyüklükte bir işletme olarak tasarlanması gerekir. Eğer yeterince büyük bir bahçe kurmaz isek ürün almak için harcamış olduğumuz emek, zaman ve para karşılığını bulmayabilir. Bu durumda verimsiz ve zarar eden bir üretim yapmış oluruz. Bu sebeple bahçe kurma kararı almadan önce iyi hesap etmeli ve üretim süreci boyunca karşılaşabileceğimiz daha büyük sıkıntıları bertaraf etmeliyiz. Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda turunçgil bahçesi kurmak için belirlediğimiz alanın iklim faktörleri bakımından durumunu
ortaya koymalıyız. Arazimiz soğuk hava akımına maruz kalıyor mu?  
          Bahçe içindeki özel iklim şartlarını olumsuz yönde etkileyecek bir durum var mı? Bahçenin yeterince ve sorunsuz olarak sulanması için sürekli bir su kaynağı mevcut mu? Bunlara benzer daha pek çok sorunun cevabının verilmesi sağlıklı bir bahçe kuruluş süreci yaşanmasının temel şartlarındandır.

     TURUNÇGİL BAHÇESİ KURULACAK ARAZİNİN İKLİM
ÖZELLİKLERİ NASIL BELİRLENİR?

    Turunçgil bahçesi kurulacak arazinin iklim özelliklerinin
belirlenmesinde öncelikle o yere ait geçmişe dönük iklim verilerinden faydalanılması gerekir. Bunun için Meteoroloji Müdürlükleri’ne ait son 20 ile 30 yılı kapsayan iklim verilerinden, İl Tarım Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren konu uzmanlarının görüş ve önerilerinden yararlanılabilir. Ayrıca turunçgil bahçesi kurulması planlanan arazinin bulunduğu yörede turunçgil yetiştiriciliği yapılıp yapılmadığına, yapılıyor ise turunçgil üreticileri ile
görüşmelerde bulunularak yetiştiricilik esnasında iklimsel sebeplerle yaşanmış sorunlar hakkında bilgi toplanmalıdır. Elde edilen bütün bu bilgiler daha önce Turunçgil Ekolojisi başlığı altında anlatılan bilgiler ışığında değerlendirilerek, arazinin iklim özellikleri bakımından turunçgil yetiştiriciliğine uygun olup olmadığına karar verilir.

  TURUNÇGİL BAHÇESİ KURULACAK ARAZİNİN
TOPRAK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLERKEN HANGİ İŞLEMLER
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR?

Turunçgil bahçesi kurulacak arazinin toprak özelliklerini
belirlemek için mutlak surette toprak analizlerinden faydalanmak gerekir. Deyim yerindeyse yapılacak toprak analizleri ile bahçe kurmayı tasarladığımız arazinin röntgenini çekmiş ve iyi ya da kötü bütün özelliklerini belirlemiş oluruz. Eğer toprak analizi yapmaksızın bahçe kuracak olursak yetiştiricilik esnasında ne ile karşılaşacağımızı bilemeyeceğimizden yaşanacak sorunları çözmek isterken telafisi mümkün olmayacak derecede emek, zaman ve para kaybedebiliriz. Bu yüzden iklim hususundaki değerlendirmelerden sonra toprak analizi ile arazinin mevcut durumu orta konulmalıdır. Toprak analizleri Tarım Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin yaprak ve toprak
analiz laboratuarlarında yaptırılabilir. Toprak analizi için örnek alma yöntemi ve şekli önemli bir husustur. Bunun için öncelikle arazinin genelindeki duruma bakılmalıdır. Eğer arazide gözle görünür bir toprak farklılaşması varsa bu farklılıklara göre ayrı ayrı toprak örneği alınmalıdır. Örneğin, arazinin bir bölümünde
toprak rengi kırmızı iken, diğer bir bölümünde başka bir renk söz konusu ise her iki bölüm için ayrı toprak örneği alınmalı ve bu husus toprak örneklerinin konulacağı torbalarda etiket kullanılarak belirtilmelidir. Eğer arazinin bir bölümünde eğim farkı söz konusu ise benzer eğime sahip bölümlerden ayrı ayrı toprak örneği alınarak analize tabi tutulmalıdır. Eğim söz konusu ise arazinin alt yapısının ve tesviyesinin yapılması da gerekir. Arazinin tesviyesi soğuk hava birikiminin engellenmesi açısından da önem arz eden bir husustur. Eğer arazi her bölümünde benzer görünüyor fakat 20 dekardan daha büyük ise en fazla 20 dekarlık bölümler halinde toprak örneği alınması gerekmektedir. Örneğin, 50 dekarlık bir arazinin toprak
örneklemesi birleşik olarak yapılırsa analiz sonuçları yanıltıcı
olabilmektedir. Bunun için 50 dekarlık alanı 15, 15 ve 20 dekar olmak üzere üç parça halinde değerlendirerek toprak örneği almak gerekir. Toprak analizi için örnek almadan önce yukarıda belirtilen hususlara göre belirlediğimiz arazi parçalarında o parçaları en iyi temsil edebilecek 8-10 noktayı tespit etmemiz gerekir. Bu noktaların tespitinde arazinin her tarafını temsil edecek şekilde bir örnekleme yapılabilmesi için hassas olunmalıdır. Bahçe kurulmadan önce yukarıda belirtilen şekilde belirlenen her çukurda 1.5 metre derinliğe kadar 30 santimetrelik dilimler halinde toprak örneği alınmalıdır. Yani 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 ve 120-150 santimetre derinliklerden ayrı ayrı toprak örneği alınır. Her çukurda aynı işlem gerçekleştirilir. Bütün çukurların benzer derinliklerinden alınan
toprak örnekleri iyice karıştırıldıktan sonra bir miktar toprak örneği alınır. Yani arazide belirlediğimiz 8 veya 10 çukura ait 0-30 santimetre derinliklerden alınan toprak örnekleri karıştırılarak arazi parçasını temsil edecek hale getirilip analize gönderilecek toprak örneği bu karışımdan hazırlanır. Aynı işlem 30-60, 60-90 santimetre gibi diğer derinlikler için de yapılır.
      Toprak örnekleri yukarıda anlatıldığı şekilde alındıktan sonra her toprak örneğinin bulunduğu torbaya birer etiket konulmalıdır. Bu etiketler mutlaka kurşun kalemle yazılmış olmalıdır. Kurşun kalemden başka bir kalem kullanılırsa toprağın nemi sebebiyle yazılan bilgiler silinebilir. Bu etiketlerde arazi sahibinin adı, soyadı, toprak örneğinin hangi tarihte alındığı, daha önce herhangi bir bitki yetiştirilmişse tarımı yapılan bu bitkinin adı, arazinin mevkii, hangi arazi parçasına ait olduğu, örneğin hangi derinlikten alındığı gibi bilgiler bulunmalıdır. Toprak örneği torbasının içine konan bu etiketteki bilgilerin aynısını içeren bir
etiket de torba bağlandıktan sonra üzerine iliştirilmelidir.
Toprak analizi yaptırıldıktan sonra toprak analiz sonuçları
mutlaka bir turunçgil uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve uzman görüşü yönünde hareket edilmelidir. Devamı..

 


 

Bizi İzleyerek         Tanıyın    

Beğen.

 

  Online Fidan Satış Sitesi

 

Bahçe'mi Kuracaksınız..?
Fidan İhtiyacınız için Tıklayın...

 
   

Turunçgil Çeşitleri ...

 

Portakal'lar
Limon'lar

 
 

Mandalina'lar

 
 
 

Greyfrut'lar
Kumquat'lar

 
 

Diğer Çeşitler

 
 
 

Turunçgil Zararlanmaları

 
 

Turunçgillerde Entegre Mücadele

 

E-mail
turuncgil@turuncgiller.com
Fidan Üretim Alanı:
Elvanlı Mahallesi Tiedaş Santral yolu Üzeri
Erdemli-Mersin
Yazışma Adresi: P.K: 20 Erdemli-Mersin
Telefon:  0324 5444232   Gsm. 0532 4657460
 

 

 
 

 30-Ocak- 2015        Web Master: Erdemli-fidancılık  Telf:  0 532 4657460

Elvanlı-Erdemli

hermes outlet, celine handbags, replica louis vuitton handbags, outlet canada goose, canada goose Canada Goose replcias www.ealatorre.com replica designer handbags http://www.azaadsource.com/ gucci 2015 Canada Goose moncler austria hermes bag replica celine handbags online prada bags canada goose vest sale celine bags online canada goose vest prada replica hermes outlet bags