www.erdemlifidan.com

ANA SAYFA | PORTAKALLAR | MANDALİNALAR | GREYFRUTLAR  | LİMONLAR  |  DİĞER ÇEŞİTLER YAPRAK TAHLİLİ TOPRAK TAHLİLİ
09.03.2015'de güncellendi.

Turuncgiller.com

 

    Bahce Tesisi: Sayfa 2

<<----   Geri


                   
     
       TURUNÇGİL BAHÇESİ KURULACAK ARAZİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ VE YAPILMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?
Önceki bölümlerde anlatılan işlemler sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda arazinin alt yapısının oluşturulması gerekmektedir. Eğer arazide eğim veya yer yer yükseltiler mevcut ise arazinin tesviyesinin
yapılması gerekir. Çünkü bahçe içerisinde soğuk havanın birikerek göllenmesinin önlenmesi mecburiyeti vardır. Bu tip eğim farkları bahçe
içinde tesis edilmesi arzulanan özel iklim şartlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Yine kurulması tasarlanan bahçe için mutlaka sürekliliği olan bir su kaynağı bulunmalıdır. Sağlıklı bir üretim için düzenli sulama
imkânının olması gerekmektedir. Bahçe kurulması planlanan arazide kullanılacak suyun özelliklerinin de laboratuar analizleri ile belirlenmesi gerekir. Çünkü turunçgil tarımı için uygun olmayan su kullanımı, üretimi olumsuz yönde etkileyecek ve hatta toprağın sahip olduğu uygun şartları da bozabilecek etkide bulunabilir. Bahçe kuruluşu aşamasında bahçe içi yerleşim ve kullanım alanlarının da belirlenmesi gerekir. Bahçe içi yollar, işletme binası ve benzeri yerleşimler iyi planlanmalıdır. Eğer mümkün ve fazla bir maliyet gerektirmeyecekse bahçenin etrafının tel çitle çevrilmesi yerinde olacaktır.
          Turunçgil Ekolojisi bahsinde soğuk hava akışı konusu hatırlanacağı gibi en önemli husus olarak belirtilmişti. Bu nedenle soğuk hava akışını engellemek ve bahçe içi ekolojisini tesis etmek için rüzgâr kıran vazifesi görecek ağaçlar dikilmelidir. Rüzgâr kıranlar özellikle Çukurova’da çepeçevre olmalıdır. Rüzgâr kıran olarak kullanılacak ağaçların kökü çok geniş yayılmamalıdır. Her dem yeşil olmalıdır. Bu amaçla genelde servi kullanılır ki; dağınık taçlanan serviler tercih edilmelidir. Rüzgâr kıran olarak kullanılan ağaçlar boylarının 10 katı kadar mesafede bir alanı korur. Yani 10 metre boyundaki bir rüzgâr kıran 100 metre uzunluğunda bir alanı rüzgâr etkisinden korumaktadır. Bu sebeple bahçenin planlanması aşamasında arazinin uzunluğu ve
hâkim rüzgâr yönü dikkate alınarak en etkili korumayı sağlayacak şekilde bir perdeleme oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Gerekirse bahçe içinde ara perdeler de kurulmalıdır. Bahçe kuruluşu esnasında
yapılan en büyük yanlışlardan biri de bahçe kurulduktan sonra rüzgâr kıran dikilmesidir. Rüzgâr kıran bitkilerinin dikiminin bahçenin tesisinden
önce yapılması gerekir. Eğer sonra yapılacak olursa rüzgâr kıran ağaçları gelişme hızı bakımından fidanlarımıza göre geriden geleceğinden rüzgârdan koruma durumu yetersizleşir. Turunçgil bahçesi kurulacak arazide taban suyu ve yağış sularının birikmesinden kaynaklanan sorunların bulunmaması gerekir. Bunun için bahçe kurulacak arazinin drenajının iyi olması gerekir. Drenaj, bahçe içerisinde ve toprağın alt katmanlarında yağış ve sulama sularının birikmesine engel olacak şekilde fazla suyun tahliyesini sağlayan sistemlerdir. 
           Eğer turunçgil bahçesi kurulacak arazide doğal
bir drenaj yok ise gerekli tedbir alınmalı ve buna göre sorunu ortadan kaldıran sistemler inşa edilmelidir.
Günümüzde artık rüzgâr makinelerinin kullanımı da gelişmiştir. Don riski bulunan alanlarda rüzgâr makinesi kullanımı bir mecburiyettir. Rüzgâr makineleri büyük pervaneleri vasıtasıyla havayı karıştırarak don riskini önlemek üzere kullanılırlar. Bilindiği gibi soğuk hava yere çöker. Rüzgâr makineleri bahçe içerisinde bir hava hareketi yaratarak daha üst katmanlardaki sıcak hava ile tabana çöken soğuk havayı karıştırarak hava sıcaklığının turunçgiller için zararsız kabul edilen sıcaklık derecelerine yükseltilmesine hizmet ederler. 40 dekara bir makine düşecek şekilde planlama yapılır. Rüzgâr makineleri yüksek maliyet sebebiyle nispeten küçük çaplı bahçelerde ekonomik olmadığı için kullanılamıyor olsa da, büyük turunçgil üretim sahalarında tercih edilmektedir.
                                                   
<<----   Geri
 


 

Bizi İzleyerek         Tanıyın    

Beğen.

 

  Online Fidan Satış Sitesi

 

Bahçe'mi Kuracaksınız..?
Fidan İhtiyacınız için Tıklayın...

 
   

Turunçgil Çeşitleri ...

 

Portakal'lar
Limon'lar

 
 

Mandalina'lar

 
 
 

Greyfrut'lar
Kumquat'lar

 
 

Diğer Çeşitler

 
 
  Turunçgil Zararlanmaları  
 

Turunçgillerde Entegre Mücadele

 

E-mail
turuncgil@turuncgiller.com
Fidan Üretim Alanı:
Elvanlı Mahallesi Tiedaş Santral yolu Üzeri
Erdemli-Mersin
Yazışma Adresi: P.K: 20 Erdemli-Mersin
Telefon:  0324 5444232   Gsm. 0532 4657460
 

 

 
 

 30-Ocak- 2015        Web Master: Erdemli-fidancılık  Telf:  0 532 4657460

Elvanlı-Erdemli

hermes outlet, celine boston bags, Designer Replica bags, canada goose outlet online, Canada Goose sale Canada Goose men xs Canada Goose People http://www.darlenemccoy.com/ Moncler Doudoune replica celine crescenttravelclub moncler femme grise hermes replica birkin celine handbags prada handbags online canada goose jacket cheap celine handbags online canada goose Coats prada clutch bags hermes replica birkin