www.erdemlifidan.com

ANA SAYFA | PORTAKALLAR | MANDALİNALAR | GREYFRUTLAR  | LİMONLAR  |  DİĞER ÇEŞİTLER YAPRAK TAHLİLİ TOPRAK TAHLİLİ
03.03.2015'de güncellendi.

Turuncgiller.com

 

    Toprak tahlili

               Analiz niçin gereklidir.
Çifçinin kafasında, arazisinde yetiştiracaği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair sorular vardır. Çünki karlı bir gübreleme ancak; bitkinin isteği olan giüreleri en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Bu sebepten toprağı analiz ettirerek gübre kullanımı çifçi için en ekonomik yoldur. Böylece hem bitkide toksit etki yapmayacak, doğru miktarda gübre kullanılmış olur, hemde bol ürün eşde edebileceği gibi gübreyede gereğinden fazla para harcamamış olur. Bu sebeple laboratuvarda yapılacak analiz sonucunda toprakta yetişecek bitkinin iyi bir şekilde büyümesi ve kaliteli ürün alınması için toprak va yaprak örneklerinde hangi besin maddelerinin eksik olduğu belirlenmiş olacaktır. Çünki Toprağı analiz ettirmeden gübre kullanımı çeşitli sorunlar yaratır. Bitkinin ihtiyacından daha az gübre verildiğinde, bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelişememektedirler. Alınan ürün miktarıda buna bağlı olarak düşük olur.Gereğinden fazla kullanılan gübre ise; Hem toprağı hemde Ürünü olumsuz yönde etkiler. Bütün bu nedenlerden dolayı. Çifçinin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak ve yaprak analizini yaptırması ve alacağı analiz raporuna göre gübre kullanması gerekmektedir.

Toprak Tahlili..!
Değişik arazilerden alınan topraklar, farklı miktarlarda bitki besin maddesi içerdiğinden dolayı her araziden ayrı toprak örneği alınmalıdır. Zira aynı arazi içerisinde bile değişik özellikler gösteren kısımlar bulunabilir. Örneğin aynı arazi toprağının bir kısmı açık bir kısmıda koyu renkli olabilir. Bu renk farklılığı organik madde, demir gibi birçok toprak özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Yine arazinin bir kısmı düz diğer bir kısmı eğimli olabilir. Buna bağlı olarakta düz kısımlarda toprak kalınlığı daha fazla, eğimli olan kısımlarda ise daha ozdır. Bu sebepten eğer arazi içerisinde farklı özellikler gösteren yerler varsa bu kısımlardan ayrı ayrı toprak örneği alınmalıdır. Genel olarak. Gübre yığılmış yerlerden, sap, yaprak, ot, dal ve kök artıklarının yakıldıkları yerlerden, özellikle meyvecilik gibi ağaç yetiştirilmek için ayrılan araziler hariç, tek tük bulunan ağaçların altından toprak örneği alınmamalıdır.

  Toprak örneğinin alınması.!
Toprak örneği alırken tek veye çok tıllıklı bitkilerden hangisi ekilecekse ona uygun yöntemle toprak örneği alınmalıdır. Tek yıllıklı bitkilerden (sebzeler) Toprağın 0-30 cm derinliğinden örnek alınmalıdır. Yeni bir çok yıllıklı bahçe tesisi kurulacaksa (turunçgiller gibi) Toprağın derinlemesine örneklenmesi gerekir. Bu durumda Toprak örnekleri; 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120cm derinliklerden ayrı ayrı alınmalıdır. Rutin bir toprak analizi için 30 cm den bahçe büyüklüğüne göre 10-20 çukurdan karıştırılarak alınacak bir örnek yeterlidir. Fakat zaman zaman (3-5 yılda bir kez) derinden toprak örnekleri alınarak ayrıca analiz edilmelidir. Toprak örneği alırken V harfi şeklinde bir çukur kazılır. Daha sonra çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 cm kalınlığında 0-30 cm boyunda bir toprak dilimi alınır. Toprak örneği almak için bir küreğe, alınan örnekleri koymak için bir kovaya, toprağı saklayıp analiz'e götürmek için bir torbaya ihtiyaç vardır. Örnek alma işlemi arazinin bir ucundan diğer ucuna döğru düz bir hat üzerinde değil, Zik zak çizerek yapılmalıdır. Bu şekilde yaklaşık her 20 dekar (aynı nitelikte) arazi için bir adet örnek alınabilir. Tarla bitkilerinde ise bu oran 50 dekardır. Toprak örneği alırken küreğin daldırıldığı noktaya dikkat edilmeli, el ile toprağın üzerindeki ot, sap gibi atıklar toprağın üzerinden temizlenmelidir.

Meyvelerde Toprak örneği alma zamanı..!
Toprak örnekleri meyve bahçelerinde ve bağlarda Yaprak örneklerinin alındığı tarihte (bu konu yaprak tahlili bölümünde açıklanmaktadır), Tarla bitkiler, sera sebzeleri ve süs bitkilerinde ise dikim veya ekimden en az bir ay önce alınmalıdır. (Meyve ağacı dikili tesislerde ise ağacın taç iz düşümünden toprak örneği alınmalıdır.)

Dikkat edilecek hususlar!
Alınan toprakların mutlaka etiketlenmesi gerekir. Bu etiketlerde Tarla- Bahçe sahibinin ad ve soyadı, örneğin hangi bölgeye (tarlaya) ait olduğu. Aynı bölgeden birden fazla örnek alınmiş ise hangi örneğin nereye ait olduğu açıkça belirtilmeli, aksi taktirde sonuçların karıştırılması nedeniyle istenmeyen neticeler elde edilebilir.

Daha geniş bilgi almak ve tüm bu analizleri yaptırmak isterseniz Telefo numaraları: (Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Merkezi. Santralı.)
0324 5180052 - 0324 5180054 - Mersin-Erdemli


 

 


 

Bizi İzleyerek         Tanıyın    

Beğen.

 

  Online Fidan Satış Sitesi

 

Bahçe'mi Kuracaksınız..?
Fidan İhtiyacınız için Tıklayın...

 
   

Turunçgil Çeşitleri ...

 

Portakal'lar
Limon'lar

 
 

Mandalina'lar

 
 
 

Greyfrut'lar
Kumquat'lar

 
 

Diğer Çeşitler

 
 
 

Turunçgil Zararlanmaları

 
 

Turunçgillerde Entegre Mücadele

 

E-mail
turuncgil@turuncgiller.com
Fidan Üretim Alanı:
Elvanlı Mahallesi Tiedaş Santral yolu Üzeri
Erdemli-Mersin
Yazışma Adresi: P.K: 20 Erdemli-Mersin
Telefon:  0324 5444232   Gsm. 0532 4657460
 

 

 
 

 30-Ocak- 2015        Web Master: Erdemli-fidancılık  Telf:  0 532 4657460

Elvanlı-Erdemli

replica hermes handbags, replica celine bags, replica louis vuitton bags, canada goose outlet, cheap canada goose online sale Canada Goose outlet Canada Goose Green jacket louis vuitton on sale www.azaadsource.com celine luggage tote Shop woolrich moncler ski prix birkin bag sale celine online prada replica bags canada goose parka cheap celine outlet canada goose jacket outlet prada bags cheap hermes women wallet